top of page

La majoria dels pisos requeriran un perfil que divideixi dues habitacions amb diferents tipus i alçades de sòl. Amb l'ús d'un perfil d'alumini aquest problema es resol.

Aquesta àmplia gamma de productes i sistemes de perfil d'alumini ha estat desenvolupada per FloorLaBs per garantir l'expansió necessària en terres de fusta, parquet, parquet flotant i laminat. La gamma consta de perfils de vora per a l'acabat i retenció de parquet i sòls laminats, perfils per unir trams de terra al mateix nivell, perfils compensadors de gruix variable per unir seccions de terra a diferents nivells, perfils de vora per unir paviments i parets, perfils de cantonera. , perfils d'alumini per a escales de fusta, parquet i laminat, i moltes altres solucions funcionals i elegants a més. Els perfils d'aquesta categoria són tots altament resistents al trànsit, al desgast, als UV i als productes típics de neteja de sòls.

bottom of page